REKLAMA:

Radni miejscy obradowali po raz pierwszy w tym roku [retransmisja]

samorząd
30.01.2018 r., godz. 22.20
Radni miejscy przyjęli sześć projektów uchwał podczas XXXV sesji Rady Miasta Zambrów. W trakcie obrad nie obyło się bez burzliwych dyskusji.

XXXV sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 30 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. Po wysłuchaniu informacji burmistrza o jego działalności w okresie międzysesyjnym, złożonych interpelacji oraz odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje, radni pochylili się nad sześcioma projektami uchwał. Dotyczyły one:
:: planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
:: założenia Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie,
:: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów i określenia granic ich obwodów,
:: programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miasto Zambrów,
:: trybu postępowania o udzielenie dotacji stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na finansowanie zadań tworzących warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli realizacji dotowanego zadania,
:: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2018 r.

Następnie radni przyjęli sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2017 roku. Ponadto członkowie rady zostali zapoznani z raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów za lata 2015-2016, ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 r. przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, a także z informacjami dotyczącymi opłat planistycznych.

Ostatnim punktem dzisiejszych obrad były zapytania, wolne wnioski oraz sprawy różne. W tym czasie przewodniczący Rady Miasta Zambrów Zbigniew Korzeniowski przedstawił radnym treść pism, które wpłynęły do Urzędu Miasta. Wśród nich była informacja dotycząca wydania zarządzenia zastępczego wojewody Bohdana Paszkowskiego w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ul. Podedwornego na ul. rtm. Witolda Pileckiego. Do sprawy odniósł się również burmistrz przedstawiając swoje stanowisko, które przekazał Wojewodzie Podlaskiemu. Więcej na ten temat znajdziecie >>>TUTAJ<<<.

W sprawach różnych głos zabrała również radna Anna Chętnik, która w obecności rady przeprosiła naszą redakcję za nieporozumienie wynikłe ze złożeniem interpelacji dotyczącej prywatnego korzystania ze służbowego samochodu przez prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Ponadto radna Chętnik przedstawiła swoje odczucia po ostatnich obradach, podczas których wywiązała się burzliwa dyskusja wokół złożonej przez radną interpelacji. Nie inaczej było również dzisiaj, kiedy to po wypowiedzi radnej niezależnej głos zabrali pozostali radni.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXXV sesji Rady Miasta Zambrów.BD


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: