REKLAMA:

Rehabilitacja lecznicza z ZUS. Dla kogo?

wiadomości z regionu
20.01.2018 r., godz. 09.00
Zdarza się, że stan zdrowia nie pozwala nam na wykonywanie pracy. Co wtedy? ZUS może skierować nas na rehabilitację, która powinna się przyczynić do powrotu do pracy. Tylko w 2017 roku zostało wydanych 4366 orzeczeń o rehabilitacji leczniczej.

Na wyjeździe lub w systemie stacjonarnym podreperować swoje zdrowie mogą osoby, które pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne bądź rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Jednak podstawowym warunkiem skierowania na taką rehabilitację są rokowania, które mają na celu odzyskanie zdolności do pracy. Ubiegać się o rehabilitację mogą również osoby ubezpieczone w ZUS, które nie pobierają żadnych świadczeń, ale w przypadku których występuje ryzyko utraty zdolności do pracy. Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego Katarzyna Krupicka informuje, że z takiej formy naprawy swojego zdrowia w 2017 roku skorzystało 3430 osób.

Wniosek o rehabilitację leczniczą może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, bez względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, także w ramach praktyki prywatnej. Osoba, której dotyczy wniosek, może złożyć go listownie bądź osobiście w każdej placówce ZUS. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania, rozpoznanie choroby podstawowej oraz chorób współistniejących, a także informację, czy pacjent rokuje na powrót do pracy po przeprowadzonej rehabilitacji.

Dostępna jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej. W trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA, po wprowadzeniu numeru statystycznego choroby, może pojawić się komunikat o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację. Po akceptacji, otworzy się formularz wniosku o rehabilitację ZUS PR-4 i automatycznie zostaną wprowadzone dane pacjenta. Tak wypełniony wniosek o rehabilitację lekarz może przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS.

O potrzebie rehabilitacji decyduje lekarz orzecznik w Oddziale ZUS: na wniosek lekarza prowadzącego, podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, w trakcie orzekania o sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Turnus trwa 24 dni i odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Po zakończeniu rehabilitacji wydawana jest pacjentowi karta informacyjna, zawierająca szczegółowy opis przebiegu rehabilitacji oraz opinię o stanie funkcjonalnym pacjenta w kontekście powrotu do pracy. ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do i z ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Poniżej zamieszczamy mapkę z lokalizacją ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2018 roku.ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: