REKLAMA:

Konsultacje w sprawie budowy drogi Łomża – Mężenin

zapowiedzi - repertuar
09.08.2017 r., godz. 10.30
W Rutkach przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin, przebiegającej m.in. przez teren powiatu zambrowskiego. Wykonawca prac projektowych przygotował do przeanalizowania 3 warianty przebiegu tej drogi przez miejscowość Rutki-Kossaki. Każdy może wnieść swoje uwagi.

W związku z projektem: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin” odbędą się spotkania z mieszkańcami powiatu zambrowskiego, głównie - gminy Rutki. Przygotowano wstępne koncepcje przebudowy tego ważnego ciągu komunikacyjnego. To one będą przedmiotem konsultacji społecznych, a na podstawie całości powstanie ostateczna dokumentacja wykonawcza.

Spotkanie organizowane dla mieszkańców powiatu zambrowskiego zaplanowane zostało na dziś, 9 sierpnia. Odbędzie się ono o godz. 17:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach, przy ul. Łomżyńskiej 34.

Droga wojewódzka nr 679 na odcinku pomiędzy Łomżą a Mężeninem przebiega na terenie powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego. Jej stan techniczny jest fatalny, a doraźne naprawy poprawiają go tylko tymczasowo. Dlatego, po wielu latach czekania, droga ta ma zostać w końcu gruntownie przebudowana. Wykonawca prac projektowych, zgodnie z warunkami zamówienia, ma za zadanie m.in. przygotowanie koncepcji, a także skonsultowanie ich z mieszkańcami zainteresowanych miejscowości leżących wzdłuż drogi i wykonanie ostatecznej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń.

3 warianty przebiegu drogi
Podczas dzisiejszych konsultacji w Rutkach omawiane będą 3 warianty przebiegu tej drogi: pierwszy bez zmian, drugi z ominięciem miejscowości Rutki-Kossaki po stronie północnej, a trzeci – z ominięciem tej miejscowości po stronie południowej. W przypadku pierwszego wariantu przewidziano dodatkowo budowę dwóch rond. Pierwsze miałoby powstać u zbiegu ulic Zawadzkiej, Łomżyńskiej i Tartak Stary, a drugie – w Mężeninie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 679 ze starą częścią drogi krajowej nr 8.Informujemy również, że w Urzędzie Gminy Łomża oraz w Urzędzie Gminy Rutki można zapoznać się z planem sytuacyjnym dotyczącym budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin. Dostępne są tam (a także w załączniku do tego artykułu) formularze do zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń dotyczących budowy i rozbudowy drogi. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym i w miarę możliwości uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można składać w formie pisemnej w dniu konsultacji lub przesyłać je w terminie do 23 sierpnia 2017 r. na adres:
:: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada, 18-312 Rutki-Kossaki, e-mail: sekretariat@gminarutki.pl, fax: 86 276 31 60,
:: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, e-mail: sekretariat@gminalomza.pl, tel. 86 224 50 05,
:: Biuro Projektów „ARTERIA” sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok, e-mail: arteria1@o2.pl,
:: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, faks: 85 67 67 153, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.

Postulaty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: