REKLAMA:

252 uczniów przystąpi do tegorocznego egzaminu dojrzałości

edukacja
20.04.2017 r., godz. 11.35
Podczas gdy gimnazjaliści od wczoraj piszą egzaminy podsumowujące kolejny etap ich edukacji, już za dwa tygodnie najstarsi uczniowie szkół średnich zasiądą do pisania matury. Czasu na naukę zostało niewiele.

W maju w zambrowskich szkołach średnich do egzaminów maturalnych przystąpi 252 uczniów. Od pięciu lat maturzyści obowiązkowo piszą maturę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ponadto każdy uczeń musi zdawać przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Najwięcej maturzystów - 100 jest w Zespole Szkół Nr 1. Język polski w tej szkole na poziomie rozszerzonym będzie zdawać 26 uczniów, natomiast matematykę - 10. Do egzaminu z języka angielskiego podejdzie 77 osób (35 – poziom rozszerzony), z rosyjskiego – 25 (1 – poziom rozszerzony) zaś z niemieckiego - 1. Z dodatkowych przedmiotów rozszerzonych największą popularnością cieszy się fizyka – 24 uczniów. Informatykę będzie zdawało 21 maturzystów, natomiast biologię – 10. Do egzaminu z WOS-u przystąpi 9 osób, zaś z chemii – 3.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących do egzaminu dojrzałości przystąpi 99 uczniów. Język polski na poziomie rozszerzonym zdawać będzie 22 uczniów, zaś matematykę - 36. Spośród języków obcych największym zainteresowaniem, jak co roku, cieszy się język angielski. W ZSO zdawać go będzie 86 uczniów, w tym 63 na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu wśród języków jest rosyjski - 12 uczniów, w tym 1 na poziomie rozszerzonym. Język niemiecki zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym zdawać będzie 1 osoba. Wśród przedmiotów do wyboru najpopularniejsza jest geografia. Na poziomie rozszerzonym wybrało ją jako przedmiot maturalny 31 uczniów. Dużą popularnością cieszy się też biologia (20 maturzystów). Po 14 osób zdecydowało się na pisanie egzaminu z WOS-u i chemii. Fizykę w tej szkole będzie zdawało 12 osób, natomiast historię – 9. Ponadto uczniowie podejdą do matury z informatyki (2 osoby) i historii sztuki (1 osoba).

W Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości do matury w tym roku przystąpi 36 uczniów (LO – 19, technikum - 17). Wśród języków obcych w ZSA największym powodzeniem cieszy się angielski. Na poziomie podstawowym zdawać go będzie 25 osób, a na rozszerzonym - 2. Natomiast język rosyjski na poziomie podstawowym pisać będzie 9 uczniów, a niemiecki - 2. Jako przedmiot dodatkowy z poziomu rozszerzonego 25 uczniów wybrało geografię, 7 – WOS, zaś 2 – biologię.

W Liceum Ogólnokształcącym w ZDZ (dzienne) do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpi 5 uczniów. Język polski na poziomie rozszerzonym będą zdawały dwie osoby. Wśród języków obcych 3 osoby wybrały angielski, natomiast 2 rosyjski. Z dodatkowych przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczniowie wybrali WOS (2 osoby) i geografię (1 osoba). 

W Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w ZDZ do matury przystąpi 12 osób. Język polski na poziomie rozszerzonym zdawać będzie 5 osób, natomiast matematykę - 1. Z języka angielskiego maturę pisać będzie 9 osób, zaś z rosyjskiego - 3. Ponadto do egzaminu z geografii przystąpi 5 uczniów, natomiast z historii, biologi i chemii po 1 uczniu.

Do egzaminu dojrzałości zostały już tylko dwa tygodnie, więc wszystkim maturzystom życzymy owocnej nauki!

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: