REKLAMA:

XIX sesja Rady Powiatu Zambrowskiego [retransmisja]

samorząd
29.03.2017 r., godz. 10.15
Radni powiatowi większością głosów przyjęli siedem projektów uchwał podczas XIX Sesji Rady Powiatu.

XIX sesja Rady Powiatu odbyła się wczoraj, 28 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Na początku w obradach uczestniczyło 15 radnych, natomiast pod koniec sesji na sali pozostało ich już tylko 12.

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie, a także sprawozdań z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2016 oraz z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 w roku 2016, radni pochylili się nad siedmioma projektami uchwał.

Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok. Podjęcie tej uchwały było konieczne w związku z otwarciem ofert dwóch przetargów na wykonanie projektów. Pierwszy dotyczył rozbudowy i przebudowy ul. Polowej w Zambrowie, natomiast drugi – rozbudowy drogi powiatowej Rutki-Kossaki – Falki. Na opracowanie projektu tej pierwszej inwestycji Powiat miał zabezpieczone 90 tys. zł, natomiast na drugą – 30 tys. zł. Po otwarciu ofert okazało się, że najtańsze oferty na oba zadania są o ok. 47 tys. zł wyższe, niż początkowo zakładano. W związku z tym zaszła konieczność dokonania przesunięć w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

Następnie Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła „Program restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na lata 2017-2020”. Zakłada on, że zambrowski szpital w okresie od 2017 do 2020 roku podejmie szereg działań restrukturyzacyjnych dotyczących kilku obszarów. Pierwszy dotyczy restrukturyzacji organizacyjno-finansowej. W ramach tego zadania szpital planuje utworzyć szereg poradni specjalistycznych, w tym: poradnię kardiologiczną, urologiczną, laryngologiczną, neurologiczną, preluksacyjną i chemioterapii. Drugi obszar zakłada restrukturyzację dotyczącą poprawy warunków świadczonych usług medycznych poprzez realizacją różnych inwestycji. Kolejny obszar to restrukturyzacja zatrudnienia. O szczegółach planowanych przedsięwzięć mówił podczas sesji prezes zambrowskiego szpitala Bogusław Dębski. Wkrótce będzie można przeczytać o nich także na łamach naszego Portalu.

Kolejną ważną uchwałą podjętą podczas wczorajszej sesji był dokument dotyczący dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu zambrowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Na terenie powiatu zambrowskiego obejmuje on ustalenie szkół ponadpodstawowych i specjalnych, których prowadzeniem zajmuje się starostwo. Zgodnie z podjętą uchwałą sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski od dnia 1 września 2017 r. będzie wyglądała zgodnie z poniższym opisem.

W ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie przy alei Wojska Polskiego 31 będą funkcjonowały:
- II Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie
- Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zambrowie, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie
- Technikum Nr 1 w Zambrowie

W ramach Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie przy alei Wojska Polskiego 29 będą funkcjonowały:
- III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie
- Technikum Nr 2 w Zambrowie

Z kolei w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 16, w związku z likwidacją gimnazjów, rozwiązany zostanie Zespół Szkół Ogólnokształcących. Tam funkcjonować będzie już tylko I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie.

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Długoborzu funkcjonować będą:
- Gimnazjum Specjalne w Długoborzu
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Długoborzu
- trzyletnia Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Długoborzu, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Długoborzu
- trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Długoborzu

W innym głosowaniu radni przyjęli zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Była ona związana z prośbą Wójta Gminy Zambrów, dotyczącą dodania dwóch przystanków: w miejscowościach Cieciorki oraz Wiśniewo.

Podczas wczorajszych obrad radni powiatowy przyjęli także uchwały w sprawie:
:: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
:: szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego,
:: określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim,
:: zmiany Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie.

Rada Powiatu Zambrowskiego zajęła także stanowisko w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego konkursem w ramach Poddziałania 4.1.1 Mobilność Regionalna. Zgodnie z regulaminem oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 konkurs przewiduje inwestycje w zakresie dróg lokalnych i wojewódzkich jedynie w ośrodkach subregionalnych, tj. w miastach Łomża, Suwałki oraz Bielsk Podlaski. Zgodnie z takimi założeniami o środki na dofinansowanie inwestycji drogowych nie może ubiegać się m.in. Powiat Zambrowski oraz Miasto Zambrów. W zawiązku z tym Rada Powiatu Zambrowskiego, w przygotowanym stanowisku, protestuje przeciwko stosowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego ograniczeniom.

Jednym z ostatnich punktów wczorajszych obrad była informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między sesjami. W tej części starosta Robert Rosiak mówił m.in. o unieważnionym przetargu na remont ulicy Magazynowej.

- „Dawno już nie było takiej sytuacji, że nie wpłynęła żadna oferta na prace drogowe. Dziś w trybie pilnym chcemy na posiedzeniu zarządu porozmawiać na ten temat i podjąć decyzję, w którym kierunku pójdziemy. (…) Na pewno trzeba będzie przemodelować zakres tych robót. Są dwa wyjścia. Albo skrócić zakres prac i wykonać to zgodnie z projektem, albo zmienić zakres i wszystkich elementów nie wykonywać, a wykonać to, co jest najważniejsze, czyli nawierzchnię.” - mówił starosta Robert Rosiak.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.
ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: