REKLAMA:

XVIII sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne [retransmisja]

samorząd
17.02.2017 r., godz. 16.15
Nad pięcioma projektami uchwał pochylili się dzisiaj radni Gminy Kołaki Kościelne podczas pierwszej w tym roku sesji.

Obrady XVIII sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne odbyły się dzisiaj, 17 lutego w budynku świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych.

Po jednomyślnej akceptacji przez radnych włączenia do porządku obrad dodatkowych dwóch uchwał, Sekretarz Gminy Danuta Niewińska zapoznała wszystkich zgromadzonych z działalnością wójta w okresie międzysesyjnym. Mówiła m.in. o wnioskach złożonych w ramach programu PROW 2014-2020 dotyczących przebudowy stacji uzdatniania wody w Zaniach-Leśnicy i sieci wodociągowej z przyłączami w Kołakach Kościelnych. Ponadto sekretarz wspomniała o programach „Info Kołaki” i „Naukowóz” oraz o pracach nad wnioskiem w sprawie dofinansowania zakupu specjalistycznych strojów dla OSP Krusze.

Następnie radni pochylili się nad pięcioma projektami uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła wyodrębnienia w budżecie Gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki, na co radni jednogłośnie nie wyrazili zgody. Kolejna uchwała spowodowana była reformą oświaty wnoszącą 8-letni system szkolnictwa podstawowego. W tym zakresie na terenie gminy nic się nie zmieni, obwody szkół pozostaną nienaruszone. W dalszej kolejności podjęto uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów, upoważnienia wójta do podpisania weksla oraz zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Następnie przewodniczący poszczególnych komisji odczytali sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2016 rok. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Dominik Ignacy Zakrzewski, następnie czytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Szeligowski, a na zakończenie - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Jolanta Konopka.

W związku z brakiem interpelacji, zapytań i wniosków radnych, poruszono sprawy różne, w których znalazł się jeden punkt. Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Sobol poinformowała, że na wniosek Rady Sołeckiej wsi Sanie Rada Gminy Kołaki Kościelne zdecydowała się sfinansować materiały do zamurowania otworu we wskazanym w petycji obiekcie. Na tym zamknięto obrady XVIII sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z dzisiejszych obrad.RN


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: