REKLAMA:

Projekty trzech szkół średnich z dofinansowaniami

edukacja
13.02.2017 r., godz. 16.00
„Postaw na sukces”, „Ścisłe nauki i dobre chęci - to nas kręci!`” i „Nowe kompetencje – nowe perspektywy” - to nazwy projektów trzech zambrowskich szkół średnich, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich łączna wartość to 426,2 tys. zł, z czego aż 95% pochodzi z unijnej kasy.

Wnioski trzech zambrowskich szkół znalazły się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach „Wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”. W związku z tym, w niedługim czasie podpisane zostaną umowy na dofinansowania.

Wśród wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się projekty: „Postaw na sukces” realizowany przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, „Ścisłe nauki i dobre chęci - to nas kręci!”` realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie oraz „Nowe kompetencje – nowe perspektywy”, który z kolei realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie.

Projekt „Ścisłe nauki i dobre chęci - to nas kręci!” realizowany aktualnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących, skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Zakłada on takie działania jak: zajęcia z matematyki na poziomie rozszerzonym, zajęcia z matematyki systematyzujące i poszerzające wiedzę, zajęcia z informatyki – tworzenie i administrowanie stroną internetową szkoły, zajęcia z informatyki – komputerowy skład tekstu, zajęcia z fizyki, zajęcia z języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, zajęcia z przedsiębiorczości dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich, indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia w lokalnym przedsiębiorstwie dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Warto również dodać, że w ramach projektu młodzież z ZSO brała udział w 3-dniowym wyjeździe edukacyjnym do Trójmiasta, w trakcie którego zwiedziła m.in. Pomorski Park Naukowo–Technologiczny, Akwarium Gdyńskie, czy też Europejskie Centrum Solidarności. Placówkę wyposażono również w sprzęt informatyczny za łączną kwotę ponad 27 tys. zł. Wartość całego projektu wynosi 141 tys. 393 zł, z czego 133 tys. 942 zł to przyznane dofinansowanie.

Kolejny dofinansowany wniosek to realizowany już projekt Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie, zatytułowany „Nowe kompetencje – nowe perspektywy”. W jego ramach przeprowadzanych jest wiele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dydaktyczno-rozszerzających, jak chociażby „Zostań inżynierem z etatem”, „Chemia nie taka straszna”, „Bez angielskiego ani rusz”, „Jestem przedsiębiorczy – poszukiwanie pomysłu na biznes, czyli przejmij inicjatywę” czy też „I Ty możesz zostać Pitagorasem – obóz matematyczny”. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 136 uczniów II LO „Czerwoniaka” w okresie 11 miesięcy. W ramach projektu wyposażono również pracownię informatyczną za łączną kwotę ok. 40 tys. zł. Wartość całego projektu wynosi 219 tys. 227 zł, z czego dofinansowanie wynosi aż 207 tys. 994 zł.

Trzeci z dofinansowanych projektów to wniosek Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości pod nazwą „Postaw na sukces”. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano takie działania jak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, informatyki i geografii, zajęcia dodatkowe rozszerzające wiedzę biologiczno-przyrodniczą, zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości oraz doradztwo i poradnictwo edukacyjno–zawodowe. Całkowity koszt projektu wynosi 69 tys. 348 zł, natomiast przyznane dofinansowanie to kwota 65 600 zł. Skierowany jest on do 70 uczniów i 7 nauczycieli III LO w ZSA.

Wszystkie trzy wnioski były tworzone przez poszczególne szkoły przy wsparciu samorządu Powiatu Zambrowskiego. Starostwo zapewniło bowiem specjalistę, który współpracował z placówkami przy wszystkich trzech projektach.

- „W starostwie zatrudniliśmy osobę, która zna się na pisaniu stosownych projektów. Ona współpracowała z naszymi wszystkimi szkołami i efekt mamy na dzień dzisiejszy taki, że wszystkie trzy wnioski zostały zakwalifikowane, z czego bardzo się cieszymy.” - powiedział nam Starosta Zambrowski Robert Rosiak.

Warto zaznaczyć, że zainteresowanie otrzymaniem dotacji w ramach konkursu z „Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych” było bardzo duże, wpłynęło bowiem 206 wniosków na łączną kwotę 115 mln zł. W związku z tym Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił zwiększyć pierwotnie planowaną kwotę z 15 mln zł do 38,5 mln zł. Ostatecznie wybrano 69 projektów, co oznacza, że wsparcie trafi do 152 szkół, 10 tys. uczniów i ponad 1700 nauczycieli.

Jak podkreśla wicemarszałek Anna Naszkiewicz, w 2017 roku nie jest planowany podobny konkurs. Na rozstrzygnięcie czeka jednak konkurs już ogłoszony (jego wyniki zostaną podane w czerwcu). Tam alokacja wynosi 25 mln zł. Na to dofinansowanie złożono 115 projektów na kwotę 76 mln zł.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: