REKLAMA:

Jutro sesja Rady Miasta

zapowiedzi - repertuar
23.01.2017 r., godz. 08.30
Radni miejscy pochylą się nad 6 projektami uchwał podczas XXIV sesji Rady Miasta.

XXIV sesja Rady Miasta Zambrów odbędzie się jutro, 24 stycznia o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Po przyjęciu porządku obrad, a także protokołu z poprzedniej sesji radni zostaną zapoznani z informacją burmistrza na temat zarządzania Miastem, a także poznają odpowiedzi na interpelacje radnych.

Następnie radni przejdą do głosowania w sprawie sześciu projektów uchwał. Dotyczyć one będą:
:: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów”,
:: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie zachodniego węzła komunikacyjnego na obwodnicy miasta i ul. Ostrowskiej,
:: Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2017,
:: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zambrów na rok 2017,
:: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
:: planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na rok 2017.

Ponadto radni zagłosują za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2016 roku. Następnie wysłuchają informacji dotyczącej opłat planistycznych.

Sesja zakończy się zapytaniami i wolnymi wnioskami oraz sprawami różnymi. Przypominamy, że obrady Rady Miasta są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: