REKLAMA:

Spółki PKS istnieją już pod nowym szyldem

samorząd
02.01.2017 r., godz. 16.00
Od dziś pięć podlaskich spółek PKS (w tym spółka z Zambrowa) straciło samodzielność. Po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego działają już jako PKS NOVA.

Zgodnie z zapowiedziami Sąd Rejonowy w Białymstoku dokonał dziś (poniedziałek, 2 stycznia) wpisu do KRS informacji o połączeniu pięciu podlaskich spółek PKS w jeden podmiot. Firma będzie działała pod nazwą Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A.

Połączenie spółek zostało dokonane w drodze inkorporacji, poprzez przeniesienie całego majątku spółek: PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach, jako spółek przejmowanych, na spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. Na czele połączonych PKS-ów będzie stał jeden prezes w centrali w Białymstoku. Dotychczasowym prezesom zaproponowano natomiast stanowiska dyrektorów oddziałów spółki w Suwałkach, Łomży, Siemiatyczach i Zambrowie.

Nowa spółka, która dziś rozpoczęła formalnie działalność, dysponuje taborem w liczbie 500 sztuk. Jest to tabor mieszany - są bardzo dobre autobusy i mocno wysłużone. Jak zapowiada prezes - tabor będzie stopniowo wymieniany. Odnowa taboru to jeden z priorytetów nowej spółki.

Już wszedł w życie regulamin organizacyjny spółki. Centralizacji podlega księgowość, kadry, płace i analizy. Reszta pozostaje w oddziałach.

Już we wrześniu dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMWP i przewodniczący zespołu powołanego przez marszałka Leszek Lulewicz przekonywał radnych wojewódzkich, że inkorporacja spółek jest jedynym sposobem na uchronienie ich przed sprzedażą lub likwidacją. Jak mówił, plany restrukturyzacyjne poszczególnych spółek wdrażane od 2012 roku nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

Przypomnijmy, że przeciwko konsolidacji przedsiębiorstw występowali związkowcy z Zambrowa i Suwałk. Ich zdaniem takie działania są pozbawione merytorycznych przesłanek, a zarządy spółek podejmując decyzję o ich połączeniu kierowały się argumentami politycznymi. Związkowcy podkreślają, że podobne przedsięwzięcia przeprowadzone w kraju okazały się katastrofalne dla pracowników i ich zakładów pracy. Niespełna miesiąc temu przekazali marszałkowi województwa petycję w tej sprawie. Podpisało ją ponad 6 tysięcy osób (LINK). Pracownicy przedsiębiorstw wysłali również pisma m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, jak również do ministrów i samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak się okazało – bezskutecznie.

Związkowcy grozili nawet strajkiem generalnym. Pomimo tych zapowiedzi wszystko wskazuje jednak na to, że takiego strajku jednak nie będzie.

Dodajmy, że obecnie zambrowska spółka PKS zatrudnia 111 osób, natomiast we wszystkich pięciu spółkach branych pod uwagę pod kątem konsolidacji pracuje przeszło 900 osób. Dotychczas pracownicy dostali gwarancje zatrudnienia w nowej spółce jedynie na najbliższy rok. Według marszałka województwa Jerzego Leszczyńskiego, samorząd zrobi wszystko, by utrzymać pracowników, ale już wiadomo, że pomimo początkowych zapewnień, że zwolnień nie będzie, te jednak nastąpią.

- „Zapowiadaliśmy, że na początku tych redukcji nie będzie, natomiast docelowo te miejsca pracy, które są nieefektywne i niepotrzebne będą likwidowane, ale nie wszystko od razu. Mam nadzieję, że część uda się wykorzystać pracowników, przesunąć. Oczywiście podstawą są kierowcy.” - mówi marszałek Jerzy Leszczyński.

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie sprzeciw wobec działań mających na celu włączenie majątku PKS w Zambrowie sp. z o.o. do PKS Białystok S.A. wyraziła Rada Miasta Zambrów oraz Rada Powiatu Zambrowskiego. W ocenie radnych inkorporacja spółek działających dotychczas jako samodzielne podmioty gospodarcze jest działaniem, które nie tylko nie gwarantuje poprawy konkurencyjności i wyników ekonomicznych nowego podmiotu, ale znacznie pogorszy warunki działania przedsiębiorstw działających dotychczas samodzielnie, a także może odbić się negatywnie na funkcjonowaniu sieci szkół powiatowych w Zambrowie. Pisma ze sprzeciwem trafiło do Sejmiku i Zarządu Województwa Podlaskiego.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: