REKLAMA:

Sesja budżetowa w Szumowie [retransmisja]

samorząd
29.12.2016 r., godz. 09.30
Sesja budżetowa w Szumowie
Radni Gminy Szumowo spotkali się po raz ostatni w tym roku. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2017 rok.

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Szumowo odbyła się wczoraj, 28 grudnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji wójt Jarosław Cukierman przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 roku. W tym punkcie wójt omówił najważniejsze inwestycje zrealizowane w tym roku. Największą była budowa sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą w Srebrnej, na którą przeznaczono w tym roku 755 tys. zł. Obiekt ten został oddany do użytku 27 września.

Wśród inwestycji z zakresu drogownictwa znalazła się natomiast przebudowa drogi gminnej Łętownica-Srebrny Borek. Łączne koszty tej inwestycji to kwota 1 mln 050 tys. zł, z czego gmina otrzymała dofinansowanie od Powiatu Zambrowskiego w wysokości 275 tys. zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 495 tys. zł. Wkład własny gminy na przebudowę tej drogi wyniósł zatem 279 tys. zł.

Wójt wspomniał także o wykonanych termomodernizacjach budynków komunalnych. Najbardziej kosztowne prace z tego zakresu, które pochłonęły 343 tys. zł, przeprowadzono na budynku Zespołu Szkół w Szumowie. Nową elewację zyskał również budynek Urzędu Gminy w Szumowie. Termomodernizacja tego obiektu kosztowała samorząd 75 tys. zł.

W tym roku gminie udało się ponadto zakończyć przebudowę świetlicy wiejskiej w Kaczynku. Na inwestycję, wartą w sumie 288 tys. zł, w tym roku wydano 125 tys. zł. Utwardzono także plac przy tej świetlicy za kwotę 65 tys. zł. Nowy wygląd uzyskała w 2016 roku także świetlica w Radwanach-Zaorze. Na ten cel wydatkowano 64 tys. zł.

W 2016 roku gmina przeprowadziła remonty 6 remiz OSP, które wykorzystywane są również jako świetlice wiejskie. Inwestycje wykonano w: Ostrożnem, Żabikowie Rządowym, Łętownicy, Srebrnej, Srebrnym Borku i Pęchratce Polskiej.

Ponadto wójt wspomniał także o uruchomieniu systemu monitoringu w Szumowie, pracach przy rozbudowie sieci wodociągowej, wybudowanych placach zabaw, otwarciu miniskansenu w Szumowie oraz sukcesie organizacji wojewódzkich dożynek.

Następnie radni podjęli trzynaście uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa na 2017 rok.

Przyszłoroczne dochody budżetu gminy wyniosą 21 mln 098 tys. zł. Wydatki natomiast mają wynieść 22 mln 748 tys. zł. Deficyt w wysokości 1 mln 650 tys. zł ma być pokryty kredytem długoterminowym, którego spłata następować będzie z dochodów budżetu gminy w latach 2018-2020.

Najwięcej pieniędzy z zaplanowanego budżetu zostanie przeznaczone na oświatę i wychowanie – 7 mln 727 tys. 988 zł (34% wszystkich wydatków). Drugimi co do wielkości są wydatki na pomoc społeczną i rodzinę - 6 mln 014 tys. zł (26,5% wszystkich wydatków). Na trzecim miejscu wśród wydatków jest „transport i łączność” - 2 mln 950 tys. (13% wszystkich wydatków).

Podczas dzisiejszych obrad wójt omówił najważniejsze inwestycje, planowane do realizacji w 2017 roku. Jak mówił, najwięcej środków pochłonie planowana przebudowa 6-kilometrowej drogi powiatowej od Srebrnej do Paproci Dużej. Wstępnie oszacowano tę inwestycję na kwotę 6 mln zł, z czego Powiat liczy na 50% dofinansowania z budżetu państwa. Gmina Szumowo z kolei zadeklarowała się dofinansować przebudowę tej drogi kwotą aż 1 mln 650 tys. zł. Wiąże się to z koniecznością zaciągnięcia przez gminę kredytu.

- „Powiat sobie nie radzi sam, musimy sobie pomagać. Zaciągamy kredyt, żeby tę drogę wybudować. Jeżeli uda się tę drogę wybudować, to będzie to ogromnym sukcesem naszym i Powiatu. To nie jest wykonywanie nakładki, tak jak robiło się do tej pory. To jest budowa – będą robione pobocza, zjazdy – czyli to będzie budowa drogi, a nie doraźny remont. Wiązało to się jednak z bardzo trudną decyzją wójta gminy, mianowicie z rezygnacją z budowy drogi naszej gminnej. Nie stać Gminy Szumowo, żeby w jednym roku budować 12 km dróg. Mieliśmy składać wniosek do schetynówki na drogę Ostrożne-Srebrna. Niestety, finanse gminy na to nie pozwalają.” - mówił wójt Jarosław Cukierman.

Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji drogowych znajduje się także budowa ulicy Leśnej w Szumowie oraz przygotowanie projektów budowy drogi Żabikowo-Srebrna-Srebrny Borek i drogi Srebrna-Kalinowo-Ostrożne.

Ważną i dość kosztowną przyszłoroczną inwestycją ma być rozpoczęcie budowy gminnego przedszkola oraz stołówki w Szumowie. Zaplanowane jest również urządzenie terenów rekreacyjnych w Szumowie, a także rozbudowa strażnicy w OSP w Zarębach-Jartuzach.

Następnie radni podjęli dziesięć uchwał w sprawach:
:: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2017-2020,
:: budżetu gminy na 2016 rok,
:: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019,
:: planu pracy Rady Gminy na 2017 rok,
:: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
:: planu pracy Komisji Finansów na 2017 rok,
:: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
:: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo,
:: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szumowo na 2017 rok,
:: Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szumowo na 2017 rok.

Na koniec radni przyjęli dwie uchwały dotyczące nawiązania partnerskiej współpracy z dwoma gminami ukraińskimi. Dzięki temu Gmina Szumowo będzie mogła przygotować projekt odrestaurowania starej szkoły w Srebrnym Borku wraz z utworzeniem pola karawaningowego oraz pozyskać środki na budowę drogi Ostrożne-Srebrna. Warto dodać, że jedna z tych uchwał dotyczyła dodatkowo współpracy z Gminą Kołaki Kościelne, która również dzięki temu zechce pozyskać środki na budowę drogi na swoim terenie.

Po sesji wszyscy wzięli udział we wspólnej wigilii. Był to czas na składanie sobie bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń oraz tradycyjne dzielenie się opłatkiem.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z XXIII sesji Rady Gminy Szumowo.ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: