REKLAMA:

Rada Miasta przeciwna łączeniu zambrowskiego PKS-u z innymi spółkami

samorząd
14.12.2016 r., godz. 14.45
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynął wniosek o wpis do KRS nowej spółki PKS Białystok, po inkorporacji do niej spółek PKS w Suwałkach, Łomży, Zambrowie i Siemiatyczach. Tymczasem sprzeciw wobec takich działań w ostatnim czasie wyraziła Rada Miasta Zambrów.

W regionie jest pięć spółek PKS w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Siemiatyczach i Zambrowie. W 2011 roku samorząd województwa przejął je od Skarbu Państwa. Łącznie pracuje tam ok. 800 osób.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu pojawił się pomysł ich połączenia w jeden podmiot w formie inkorporacji, czyli wchłonięcia czterech pozostałych spółek przez PKS Białystok. Jak twierdzi marszałek Jerzy Leszczyński, ma to uratować wszystkie spółki przed upadłością.

Połączenie wzbudza jednak protesty. Pod koniec listopada do marszałka województwa trafiło ponad 6 tys. podpisów zebranych przez związkowców spółek w Suwałkach i Zambrowie. Protestujący uważają, że dojdzie do zwolnień, a także zmniejszy się dostępność do transportu publicznego w małych miejscowościach. Związkowcy grożą strajkami. W ubiegłym tygodniu ujawnił się też spór w tej sprawie koalicjantów w sejmiku województwa dotyczący przekształceń spółek PKS (koalicję tworzy Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska)

Ostatecznie w minionym tygodniu trzej przedstawiciele PSL w zarządzie województwa (w tym pochodzący z powiatu zambrowskiego Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i prezes struktur PSL na Podlasiu Stefan Krajewski) zagłosowali ws. zgromadzeń wspólników spółek, co pozwoliło dokończyć proces przygotowania ich połączenia. Dwaj wicemarszałkowie z PO (Anna Naszkiewicz oraz Maciej Żywno) byli przeciw.

12 grudnia swój sprzeciw wobec działań mających na celu włączenie majątku PKS w Zambrowie sp. z o.o. do PKS Białystok S.A. wyraziła Rada Miasta Zambrów. W jej ocenie inkorporacja czterech spółek działających dotychczas jako samodzielne podmioty gospodarcze jest działaniem, które nie tylko nie gwarantuje poprawy konkurencyjności i wyników ekonomicznych nowego podmiotu, ale znacznie pogorszy warunki działania przedsiębiorstw działających dotychczas samodzielnie. Pismo ze sprzeciwem trafiło do Sejmiku i Zarządu Województwa Podlaskiego oraz wszystkich spółek branych pod uwagę przy konsolidacji.

„W sytuacji, gdy podmiotem przejmującym jest spółka, która generuje największe straty i znajduje się w najtrudniejszej sytuacji mimo systematycznej wyprzedaży majątku, a podmioty przejmowane wykazują na działalności stratę lub ich wynik finansowy jest bliski zeru, trudno oczekiwać, że spółka przejmująca dzięki takim czysto technicznym zabiegom stanie się bardziej konkurencyjna i ekonomicznie wydajna.” - czytamy w piśmie Rady Miasta Zambrów.

Radni naszego miasta wskazują także, że PKS w Zambrowie jest najmniejszą firmą w branży przewozów osobowych spośród wszystkich podmiotów podlegających połączeniu. Zaznaczają jednocześnie, że dobrze radzi sobie ona w warunkach konkurencji.

- „Forsowanie pomysłu inkorporacji wbrew stanowisku związków zawodowych i pracowników włączanych spółek, przy sprzeciwie społecznym, bez gwarancji osiągnięcia zamierzonych efektów ekonomicznych i społecznych nie zasługuje na aprobatę. Rada Miasta Zambrów apeluje o ponowne rozważenie celowości podejmowanych działań, zaniechanie inkorporacji spółek PKS lub jej ograniczenie do tych spółek, w których takie działania cieszą się poparciem pracowników, związków zawodowych i są aprobowane przez społeczność lokalną.” - czytamy w piśmie.

Tymczasem w sądzie jest już wniosek o wpis nowego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z zapowiedziami połączonych zostanie 5 spółek PKS: Białystok, Łomża, Siemiatycze, Suwałki i Zambrów.

- „Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie działalności nowej, połączonej spółki, które przewidujemy na dzień 2 stycznia 2017 r.” - informuje Urszula Arter, rzecznik prasowy marszałka województwa podlaskiego.

Nowe przedsiębiorstwo ma zacząć funkcjonować pod inną nazwą. Dotychczasowa nazwa firmy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna - zostanie zastąpiona nazwą „Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna”, w skrócie PKS Nova S.A.

Poniżej prezentujemy obawy związkowców z PKS Zambrów dotyczące planów połączenia spółek PKS w regionie oraz stanowisko w tej sprawie Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego. Pod artykułem natomiast zamieszczamy tekst sprzeciwu Rady Miasta Zambrów.
ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: