REKLAMA:

Ruszyły procedury połączenia pięciu podlaskich spółek PKS

samorząd
03.08.2016 r., godz. 11.30
Plan Połączenia Spółki PKS w Białymstoku ze spółkami PKS w Zambrowie, Suwałkach, Łomży i Siemiatyczach wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu został złożony w sądzie rejestrowym w piątek, 29 lipca. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek. Została wszczęta procedura połączeniowa – inkorporacja, składająca się z kilku etapów.

Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski w Białymstoku połączy pięć spółek PKS w województwie podlaskim, które pięć lat temu przejął od Skarbu Państwa. Planowane połączenie ma zostać dokonane w drodze inkorporacji, poprzez przeniesienie całego majątku spółek: PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach, jako spółek przejmowanych, na spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., jako spółkę przejmującą.

Wybór wariantu w postaci połączenia wszystkich spółek w drodze inkorporacji był poprzedzony szczegółowymi, merytorycznymi analizami. Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem połączenia są prowadzone zarówno w ramach Zespołu do opracowania rozwiązań i instrumentu do dalszego funkcjonowania spółek prawa handlowego odpowiedzialnych za drogowy transport publiczny, w których Województwo Podlaskie posiada udziały lub akcje powołanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Referatu Nadzoru Właścicielskiego UMWP, jak też przez zewnętrzne podmioty eksperckie - analiza ekonomiczno-podatkowa oraz prawna.

Procedura restrukturyzacji odbywa się w pełni transparentnie. 2 i 30 czerwca br. przeprowadzono spotkania z Zarządami i Radami Nadzorczymi Spółek oraz przedstawicielami związków zawodowych, podczas których zostały szczegółowo przedstawione plany restrukturyzacji oraz zamierzenia dotyczące pracowników. W lipcu natomiast odbyły się spotkania Marszałka Województwa z załogami, w poszczególnych siedzibach Spółek „PKS”, mające na celu m.in. rozwianie obaw pracowników o bezpieczeństwo ich miejsc pracy. W Zambrowie takie spotkanie miało miejsce 19 lipca.

Sytuacja ekonomiczna spółek jest trudna, niektóre są wręcz zagrożone upadłością, zatem dokonanie połączenia w jeden silny podmiot, który będzie w stanie skutecznie konkurować na rynku przewozów pasażerskich, jest nieuniknione. Warto jednak zaznaczyć, że PKS Zambrów jest w znacznie lepszej kondycji finansowej niż przejmująca spółka, czyli PKS Białystok. Przewoźnik ze stolicy województwa już na początku roku zagrożony był upadłością. Z kolei przedsiębiorstwo w Zambrowie, jako nieliczne w naszym województwie, w minionym roku finansowo wyszło na lekki plus.

Przyjęty model restrukturyzacji ma pozwolić zarówno na podniesienie sprawności organizacyjnej, ekonomicznej i finansowej oraz związane z tym oszczędności, jak również na utrzymanie miejsc pracy.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: