REKLAMA:

Stopa bezrobocia w powiecie wzrosła już do niemal 16%

społeczeństwo
21.09.2012 r., godz. 06.15
Na terenie powiatu zambrowskiego zaczyna się okres sezonowego wzrostu bezrobocia. To o miesiąc wcześniej niż przed rokiem!

Bezrobocie w naszym powiecie zaczyna wzrastać! Tylko pod koniec sierpnia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zwiększyła się o 37 w stosunku do lipca i wyniosła 2791. Ponad połowa zarejestrowanych bezrobotnych to kobiety. Wzrost jest niewielki, jednak ogólna szacunkowa stopa bezrobocia wyliczona przez PUP w Zambrowie (15,9%) jest aż o 3,5 punktu procentowego więcej niż w całym kraju.

- "Charakterystyczne w tym okresie jest już rosnące o miesiąc wcześniej bezrobocie sezonowe. W latach poprzednich miało to miejsce zazwyczaj w październiku. Związane jest to z wymogami jakie stawiamy wobec pracodawców chcących pozyskać stażystę. Wymagamy zatrudnienia, niestety w takiej sytuacji wielu pracodawców nabiera wody w usta. Mamy nadzieję, że do końca roku, bezrobocie nie ulegnie większemu wzrostowi. Poprzez podejmowane przez nas działania będziemy się starali to utrzymać." - powiedział nam Dyrektor PUP Dariusz Olszewski.

Mimo niewielkiego wzrostu, rotacja bezrobotnych w PUP jest znacząca. Tylko w sierpniu do ewidencji bezrobotnych dopisano 243 osoby, z czego 71 - po raz pierwszy. W tym czasie status osoby bezrobotnej straciło 206 osób. Znaczna ich część (86 osób) podjęła pracę, a 71 nie potwierdziło gotowości do pracy. Pozostałe osoby skierowano do form pracy subsydiowanej, m.in. prace interwencyjne, staże i wysłano na szkolenia.

Warto dodać, że w sierpniu zambrowski pośredniak pozyskał 47 miejsc pracy, z czego 39 ofert dotyczyło pracy niesubsydiowanej, 1 - stażu, 4 - prac interwencyjnych, 3 - podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Niestety mieszkańcy powiatu, zarówno osoby pozostające bez pracy jak i te zatrudnione dość często narzekają, że oferty pracy, którymi dysponuje zambrowski PUP nie są atrakcyjne i „wiszą w ogłoszeniach” przez wiele miesięcy.

ŁL


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: