Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Więcej urodzeń niż zgonów, a mimo to nas ubywa
społeczeństwo
12.01.2018 r., godz. 14.00

Na koniec 2017 roku w Zambrowie było zameldowanych 21 641 osób, w tym ponad 10 tys. mężczyzn i o tysiąc więcej kobiet. Porównując liczbę mieszkańców do lat poprzednich widać powolny spadek ilości ludności.

Na przestrzeni minionych dziesięciu lat liczba mieszkańców Zambrowa zmniejszyła się o ponad 6%. Z 23079 mieszkańców w 2008 r., do 21806 w roku 2016 r. i do 21641 w roku 2017.

Zadowalający jest jednak dodatni przyrost naturalny w Zambrowie. O ile w ciągu ostatnich 9 latach Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta odnotowywał średnio 187 zgonów rocznie (od 168 do 214), o tyle średnia liczba urodzeń w ciągu minionych dziewięciu lat w Zambrowie wynosi 213. Rekordowy pod względem urodzeń był rok 2008. Przyszło wtedy na świat 251 dzieci. W 2009 r. w naszym mieście urodziło się 228 dzieci, w 2010 r. – 236, w 2011 – 219, w 2012 – 234, w 2013 – 198, w 2014 – 194, w 2015 - 189 natomiast w roku 2016 - 202. W ubiegłym (2017 r.) w naszym mieście urodziło się natomiast 220 dzieci.

Urzędnicy zdradzili nam również, jakie imiona cieszyły się w ubiegłym roku największą popularnością. Wśród dziewczynek były to Julia i Zofia. Chłopcy natomiast najczęściej otrzymywali imiona Aleksander i Jan.

Według danych z Urzędu Stanu Cywilnego liczba zawieranych małżeństw przez mieszkańców miasta i okolic wzrosła. W 2015 roku na zawarcie związku małżeńskiego zdecydowały się 183 pary, w roku 2016 – 180 par, a w minionym roku – już 193 pary.

Warto dodać, że na pobyt czasowy w Zambrowie w 2017 roku zameldowanych było 314 osób, czyli o 18 więcej niż w roku poprzednim. Ciekawostką jest fakt, że w minionym roku Urząd Miasta Zambrów wydał aż 9516 dowodów osobistych.
ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.