Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Szumowo ulegnie poprawie?
samorząd
11.01.2018 r., godz. 23.50

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym, z jakim musi się zmierzyć Gmina Szumowo w ciągu najbliższych dwóch lat, jest zaniedbana gospodarka wodno-ściekowa. Samorząd został już wpisany do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a na początku stycznia do Marszałka Województwa Podlaskiego trafił wniosek o dofinansowanie inwestycji.

W ubiegłym roku Gmina Szumowo została wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Był to pierwszy krok do modernizacji od lat zaniedbanej gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Na początku stycznia wójt Jarosław Cukierman złożył do Marszałka Województwa Podlaskiego wniosek pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Szumowo” o dofinansowanie realizacji inwestycji z programu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całe przedsięwzięcie ma polegać na budowie oczyszczalni ścieków w Szumowie, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej w Szumowie (wymiana rur wodociągowych azbestowych i metalowych z lat 70 i 80 ubiegłego wieku wraz z przyłączami). Do kosztów inwestycji należy jeszcze doliczyć zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków oraz wozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej.

- „Należy nadmienić, że inwestycja jest zaplanowana w nowoczesnej technologii, bez znacznego integrowania w pas drogowy (jezdni asfaltowej). Wykopy prowadzone będą na głębokości 1,2 m do 1,5 m w pasie drogowym chodnika i ogródkach przydomowych. Każda posesja będzie posiadała własną pompę do ścieków wraz z pomiarem. Nie będzie konieczne montowanie dodatkowych oddzielnych liczników do pomiaru wody w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.” - informuje Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 15 mln 794 tys. 122 zł, zaś dofinansowanie – 9 mln 572 tys. 822 zł. Wniosek musi być zrealizowany do końca 2019 roku. W bieżącym roku Gmina Szumowo zamierza wykonać dokumentację i rozpocząć procedury przetargowe na roboty budowlane. Zadania będą realizowane pod warunkiem wyrażenia chęci przyłączenia się do kanalizacji minimum 410 gospodarstw przy 540 objętych całym programem. Dlatego w najbliższym czasie rozpoczną się spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy Szumowo dotyczące tej inwestycji.


BD© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.