Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
1612 osób bezrobotnych w powiecie zambrowskim
społeczeństwo
11.01.2018 r., godz. 08.45

O 247 osób w ciągu ostatniego roku zmalała liczba bezrobotnych w powiecie zambrowskim, zaś ogólna stopa bezrobocia nie przekroczyła 10%. Sprawdzamy, jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w 2017 roku.

Na koniec 2017 roku ogólna liczba osób pozostających bez pracy na terenie naszego powiatu wyniosła 1612. Rok wcześniej było to 1859 osób. W przeciągu roku liczba osób bez pracy spadła o ok. 13,3%. Stopa procentowa bezrobocia w 2017 r. w powiecie zambrowskim najprawdopodobniej wyniesie 9,1%. Na chwilę obecną jest to wartość szacunkowa, ponieważ dokładna liczba będzie znana na koniec bieżącego miesiąca.

Najwięcej bezrobotnych w grudniu 2017 roku było w mieście Zambrów – 1014 osób. W gminie Zambrów bez pracy pozostawało 243 mieszkańców, w gminie Rutki – 212, zaś w gminie Szumowo – 103. Najmniej bezrobotnych było w gminie Kołaki Kościelne – 40.

Zatrważające jest to, że wśród bezrobotnych w powiecie gros stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Takich osób na koniec roku, było aż 988, czyli ponad 61,3% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród nich znajduje się 488 osób, które nie podjęły pracy w okresie dłuższym niż 24 miesiące.

W przekroju wiekowym największą część osób bezrobotnych stanowią osoby powyżej 50 roku życia – 461 (28,6% wszystkich zarejestrowanych). Niestety znaczną część stanowią również osoby do 30 roku życia (431).

W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie zaktywizował 930 osób, w tym:
- 405 bezrobotnych wzięło udział w stażu,
- 85 w pracach interwencyjnych,
- 9 w robotach publicznych,
- 48 w szkoleniach,
- 33 w pracach społecznie użytecznych,
- 72 skorzystało podjęło prace w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- 101 osobom zrefundowano część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia.
Na walkę z bezrobociem w minionym roku zambrowski „pośredniak” miał 8 mln 11 tys. 800 zł.

Jak zdradził nam dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie Dariusz Olszewski, w tym roku na aktywizację osób bezrobotnych zambrowski PUP będzie miał środki w wysokości 3 mln 192 tys. 500 zł. Jest to o około 60% mniej niż w ubiegłym roku.


BD© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.