Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Spadek zambrowskich szkół ponadgimnazjalnych w ogólnopolskich rankingach
edukacja
11.01.2018 r., godz. 06.00

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna została ujęta w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2018 miesięcznika "Perspektywy". Mimo to "Ogólniak" zanotował spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Niedługo absolwenci gimnazjów staną przed wyborem szkoły średniej. Decyzja nie jest prosta, a młodym ludziom i ich rodzicom zależy na jak najlepszym starcie do dorosłego życia. Aby pomóc w wyborze, „Perspektywy” już po raz dwudziesty opublikowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.

W ogólnym rankingu liceów kolejny rok z rzędu w pierwszej dwudziestce piątce w województwie podlaskim utrzymało się I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie. Tym razem placówka zanotowała spadek z 16. na 19. miejsce. Zambrowski „Ogólniak” zanotował także spadek w rankingu ogólnopolskim. W tym roku szkoła znalazła się poza pierwszą 500 w kraju (rok wcześniej była na 499. pozycji).

W ubiegłym roku cieszyliśmy się z gigantycznego awansu Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w kategorii techników. Wówczas zambrowskie technikum zajmowało 5 miejsce w województwie oraz 86. miejsce w Polsce. W tym roku szkoła ta nie została ujęta w rankingach.

Tegoroczny ranking szkół ogólnokształcących zdominowały placówki ze stolicy naszego województwa. Pierwsze miejsce w województwie zajęło II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Drugie miejsce przypadło I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, zaś trzecie – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży.

Podobnie jak przed rokiem w rankingu techników w województwie podlaskim pierwsze miejsce zajęło Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych w Białymstoku. Drugie natomiast - Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E w Białymstoku, a trzecie - Technikum Budowlano-Geodezyjne w ZSB-G w Białymstoku.

Ranking Perspektywy 2018 przygotowano na podstawie kilku kryteriów, osobno dla liceów i dla techników, co związane jest z różnym charakterem tych szkół. W przypadku techników w klasyfikacji liczyły się cztery kategorie: sukcesy uczniów w olimpiadach (20% oceny), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (30%) i wyniki egzaminów zawodowych (30%). Przy ocenie liceów pod uwagę brano natomiast trzy czynniki: sukcesy uczniów w olimpiadach (30% oceny), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (45%).

„Perspektywy” - Ranking Liceów 2018 – województwo podlaskie + ranking główny

BD© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.