Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Gmina Szumowo zakończyła tegoroczne inwestycje drogowe
inwestycje
06.12.2017 r., godz. 13.40

Przyglądamy się zakończonym inwestycjom z zakresu drogownictwa na terenie gminy Szumowo, przewidzianym do realizacji w 2017 roku.

Jak w każdej gminie, jednymi z najbardziej widocznych i zarazem najbardziej kosztownych inwestycji infrastrukturalnych jest budowa i remonty dróg. Nie inaczej jest w gminie Szumowo.

Pierwszą zakończoną w tym roku inwestycją drogową tego samorządu była przebudowa ulicy Leśnej w Szumowie. Od użytku oddano ją 13 kwietnia, czyli dwa miesiące przed umownym terminem. Zakres prac obejmował tam wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, a także remont przepustów, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz wykonanie zjazdów żwirowych. Przebudowę drogi sfinansowano wyłącznie z gminnego budżetu, a całkowity koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 497 tys. zł.

W gminie Szumowo najkosztowniejsze okazały się w tym roku roboty drogowe, polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych położonych w miejscowościach Żabikowo Prywatne i Pęchratka Polska. Długość nowych nawierzchni o grubości około 7 cm wyniósł 3 km. Roboty zakończyły się 22 września, a ich koszt to prawie 700 tys. zł.

Kolejną inwestycją wykonaną na terenie gminy Szumowo, która ma znacząco poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz estetykę miejscowości, była budowa chodnika w Wyszomierzu Wielkim. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 315 tys. zł. Koszty całej inwestycji poniosła Gmina Szumowo, jednak jej wkład gotówkowy opiewał w tym przypadku tylko na kwotę 98 tys. zł. Pozostała część pieniędzy pochodzi z kasy Powiatu Zambrowskiego. To wynik porozumienia między zarządem powiatu i wójtem gminy, dotyczącego przejęcia obowiązku zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Szumowo w latach 2016-2018.

Łączna długość zbudowanych i wyremontowanych dróg na terenie gminy Szumowo w tym roku wyniosła około 4 km, a wartość wszystkich zadań inwestycyjnych - 1 mln 196 tys. 478 zł.


ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.