Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Burmistrz podsumował tegoroczny budżet i przedstawił plany na kolejne lata [retransmisja]
społeczeństwo
06.12.2017 r., godz. 12.45

Burmistrz Zambrowa spotkał się wczoraj z mieszkańcami. Podsumował mijający rok oraz omówił plany inwestycyjne na rok 2018.

Spotkanie burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego z mieszkańcami Zambrowa, dotyczące funkcjonowania naszego miasta, odbyło się wczoraj, 5 grudnia w Centrum Kultury. Wydarzenie to niestety nie cieszyło się dużym zainteresowaniem, przyciągnęło zaledwie 10 osób.

Poza Przewodniczącym Rady Miasta Zambrów Zbigniewem Korzeniowskim i zastępcą burmistrza Bogdanem Kamińskim w zebraniu udział wzięli m.in. przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych: dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Komorowska, prezes Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów sp. z o.o. Waldemar Gawkowski, prezes Zarządu Mienia Komunalnego sp. z o.o. Józef Przeździecki, prezes Zarządu Nieruchomościami w Zambrowie sp. z o.o. Stefan Wojno, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KPP Mariusz Głębocki oraz przedstawicielka Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zenobia Dzieżyc.

Podczas spotkania burmistrz pokrótce przedstawił zrealizowane w ciągu ostatniego roku inwestycje na terenie Zambrowa. Mówił m.in. o inwestycjach drogowych, w tym o największej – przebudowie ul. 71. Pułku Piechoty, o trwającym niespełna pół roku remoncie Pływalni Miejskiej „Deflin”, o termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie, a także o zrobieniu 60 miejsc parkingowych na ul. Kosseckiego oraz wykonaniu ogrodzenia przy Ośrodku Wsparcia Rodziny „Caritas” w Zambrowie.

Następnie Kazimierz Dąbrowski omówił reformę oświaty w Zambrowie. Przybliżył zebranym planowane przeniesienie Szkoły Podstawowej Nr 5 do budynku wygaszanego Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie oraz o planowanym Miejskim Przedszkolu Nr 5, które będzie się mieścić w dotychczasowym budynku SP5. Więcej na ten temat pisaliśmy w oddzielnym artykule - LINK.

Kolejnym punktem wczorajszego spotkania było omówienie projektu budżetu Miasta Zambrów na 2018 rok, który będzie rozpatrywany i uchwalany przez radnych miejskich podczas ostatniej tegorocznej sesji Rady Miasta. Po stronie dochodów przewiduje się 87 mln 925 tys. 314 zł, natomiast po stronie wydatków 92 mln 925 tys. 314 zł. Jak poinformował burmistrz Kazimierz Dąbrowski deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem w wysokości 5 mln zł.

Na przyszłoroczne inwestycje i remonty zaplanowano 20 mln 183 tys. 716 zł, co stanowi 21,6% wszystkich wydatków. Wśród planowanych prac przewiduje się m.in.: przebudowę ul. Kościuszki, budowa ulicy łączącej ul. Ostrowską z ul. Willową, remont dróg przy ulicach Żytniej, Sosnowej i Łomżyńskiej, remont dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 polegający na przystosowaniu do zajęć dydaktycznych przedszkola, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3. Ponadto planowana jest rewitalizacja Koszar.

Na zakończenie burmistrz zaprosił wszystkich na Zambrowskie Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 17 grudnia o godz. 14:00 na parkingu przed Miejskim Gimnazjum Nr 1. W programie przewidziana jest m.in. degustacja potraw wigilijnych, składanie życzeń, a także koncert Młodzieżowej Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Teatru Młodego Aktora (sala widowiskowo - kinowa Centrum Kultury). Ponadto poinformował, że 31 grudnia na placu przy ul. Wyszyńskiego odbędzie się Sylwester pod gwiazdami.

Warto dodać, że podczas spotkania każdy z uczestników miał możliwość zadawania pytań burmistrzowi. Niestety żaden z mieszkańców naszego miasta nie skorzystał z tej możliwości.
BD© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.