Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Mangan w wodociągu w Srebrnym Borku
społeczeństwo
11.08.2017 r., godz. 09.00

W jednej z sieci wodociągowej na terenie gminy Szumowo wykryto obecność manganu. Ze względu na obecne przepisy zarządzono unieruchomienie wodociągu i zapewnienie zastępczego źródła wody.

Zanieczyszczenie dotyczy ujęcia wody z wodociągu w Srebrnym Borku (gmina Szumowo). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie stwierdził, że woda z tego wodociągu nie spełnia wymagań fizykochemicznych ze względu na obecność manganu na sieci oraz w hydroforni. Taki komunikat na swojej stronie internetowej zamieścił wczoraj Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

W związku z powyższym zambrowski sanepid wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:
:: unieruchomienia wodociągu i podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. Poz. 1989),
:: udokumentowania poprawy jakości wynikami badań laboratoryjnych,
:: zapewnienia zastępczego źródła wody.

Jak czytamy w komunikacie, strona przedstawiała wyniki badań z 2 punktów na sieci. Wynika z nich, że jakość wody na sieci uległa poprawie (<6,0µg/l), jednak działania naprawcze nie wyeliminowały całkowicie przekroczeń manganu, gdyż woda uzdatniona w hydroforni nadal wykazuje znaczne przekroczenia (106µg/l). Postępowanie administracyjne jest w toku realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wyznaczył termin wykonania zobowiązań do 31 sierpnia.

Warto dodać, że produkcja wody z wodociągu w Srebrnym Borku wynosi 307m3 wody na dobę. Zaopatrywani są w nią mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Szumowo. Łącznie wodociąg zaopatruje w wodę 2325 osób.


BD© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2017 r.